Skilmálar

Skilmálar BoxBox ehf

Meginupplýsingar

Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru og þjónustu BoxBox ehf til neytenda af vefsíðum sem falla undir eignarhald BoxBox ehf.

Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum.
Skilmálinn og aðrar upplýsingar á www.wegotyou.is eru einungis fáanlegar á íslensku.
Um neytendakaup þessi er fjallað um í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

 1. Skilgreining

Seljandi er BoxBox ehf., kennitala: 630419-0770, virðisaukaskattsnúmer 136903.
BoxBox ehf Pósthólf 8565. 128 Reykjavík.
Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn að minnsta kosti 16 ára til að versla í vefverslunum BoxBox ehf nema annað sé tekið fram.

 1. 14 daga skilaréttur

Kaupandi getur skilað vöru keypt af seljanda innan 14 daga frá kaupum, valið nýja eða fengið hana endurgreidda að fullu. Við skil á vöru þarf hún að vera í upprunalegu ástandi ásamt umbúðum og ónotuð.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé í lagi, þó innan eðlilegra tímamarka. Seljandi áskilur sér rétt til þess að koma í veg fyrir alla misnotkun á 14 daga skilarétti.

 • Ábyrgðarskírteini, kaupnóta eða gjafamiði skilyrði fyrir vöruskilum
  • Skilyrði er að varan sé ónotuð og óopnuð
  • Varan þarf að vera í upprunalegu ástandi
  • Algjört skilyrði er að allir aukahlutir séu með vörunni ef svo á við
  • BoxBox ehf áskilur sér rétt til að prófa vöruna ef þörf krefur innan eðlilegra tímamarka
  • Endurgreiðsla getur lækkað ef verða breytingar til lækkunar á aðflutningsgjöldum, virðisaukaskatti eða öðrum álögum sem opinberir aðilar leggja á.
 1. Pöntun

Pöntun eru bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun.
Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval og verðlagningu. Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar.
Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum samkvæmt lögum um neytendakaup, sjá nánar í grein 11.

Seljandi sendir kaupanda staðfestingu þegar pöntun er skráð, þó aðeins ef að kaupandi hefur skráð netfang sitt við kaupin. Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst. Einnig ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun.

Frávik frá pöntun og pöntunarstaðfestingu skal túlkað sem nýtt tilboð frá seljanda sem að hægt er að afþakka eða samþykkja. Kaupandi hefur einnig rétt til að láta upprunalega pöntun gilda svo lengi sem hún er í samræmi við það sem seljandi bauð upp á.

 1. Upplýsingar

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírus, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.
Vöruframboð er háð lagerstöðu birgja þar sem allar vörur eru keyptar af innlendum birgjum og fer eftir lagerstöðu þeirra þegar kaup eiga sér stað og áskilur seljandi sér að bíða með að senda pöntun ef vantar upp á eða láta kaupanda vita að vörur séu sendar í tvennu lagi.

Enn fremur áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef að varan er uppseld. Undir þeim kringumstæðum fær kaupandi tilkynningu ásamt upplýsingum um hvað gæti mögulega hentað í staðinn. Kaupandi fær þá möguleika á að samþykkja þá tillögu eða aflýsa pöntun í heild sinni eða valið um að fá sent síðar þegar vara er fáanleg og eða send síðar til kaupanda ef um marga vörurliði sé í pöntun kaupanda.

 1. Verð

Verð eru á stöðugum breytingum hjá seljanda vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Verðhækkanir sem verða eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu..
Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega (í vefverslun). Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun s.s. þjónustu, sendingu o.s.frv. Aðeins sértilfelli geta haft með sér aukakostnað eftir pöntunarstaðfestingu. Sem dæmi má nefna eru bilanir, vírus, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

 1. Greiðsla

Hægt er að inna greiðslu af hendi með greiðslukorti, debetkorti eða skuldfærslu á viðskiptareikning ef kaupandi á inneign af einhverjum ástæðum. Ef greitt er með greiðslukorti eða skuldfærslu á viðskiptareikning er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla fyrir vefpöntun berst ekki innan 5 klukkustund, áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa pöntuninni. 

 1. Afhending, sendingarmáti og seinkun

Afhending telst vera innan eðlilegra tímamarka frá útgáfudegi reiknings. Seljandi afhendir vörur einungis innan Íslands, ef kaupandi er erlendur er hægt að nálgast pöntun á fyrir fram ákveðnum afhendingarstað sem BoxBox ehf ákveður.

Pantanir innanlands sem eru sendar með ýmsum flutningsaðilum og þegar pöntun er merkt afgreidd er sendur tölvupóstur og sms og má gera ráð fyrir að flutningsaðili taki sér 1-3 virka daga til að bera pöntunina til viðskiptavina.

Pöntunin er borin út á nærliggjandi afhendingarstað Flytjanda/Eimskip viðskiptavinar ef vara er send út fyrir stórhöfuðborgarsvæðið.

BoxBox ehf. tekur ekki ábyrgð á að viðskiptavinir séu með rétt merkta póstkassa eða póstlúgur, í þeim tilfellum þar sem merkinga er ábótavant mun flutningsaðili senda pöntunina til baka og lendir tilfallandi kostnaður á viðskiptavin. Einnig eru viðskiptavinir hvattir til að hafa nöfn og heimilisföng eins ýtarleg og kostur er á þegar pantað er.

Netverslanir BoxBox ehf tekur ekki ábyrgð á pöntunum sem týnast í almennum pósti.

Hafi pöntun þín ekki borist innan viku frá greiðslu er bent á að hafa samband við viðkomandi vefverslun á netfangið sem kemur fram í pöntun.

 1. Skoðun á vörum við móttöku

Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestinguna, hvort eitthvað hafi skemmst í flutningi og að allar vörur séu samkvæmt vörulýsingu.
Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar og/eða handbók sem fylgt getur vöru við afhendingu.
Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga. Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr umkvörtunarefni kaupanda. Í flestum tilfellum felur það í sér athugun hjá viðurkenndum þjónustuaðila.

 1. Réttur við galla eða vöntun

Ef að varan er gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.
Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega. Mælt er með að tilkynningin berist innan 7 daga frá því galli uppgötvast. Vegna skráningargildis er mælt með að að kaupandi sendi tölvupóst um gallann og geymi afrit. Seljandi sendir staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins.

Réttur neytenda (með neytenda er átt við einstakling utan atvinnustarfsemi) til að fá galla bættan er í samræmi við neytendakaupalög nr. 48/2003.
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

 1. Ábyrgð

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við kaupdagsetningu til einstaklinga utan atvinnustarfsemi. Ef um ræðir sölu á vöru til fyrirtækis (atvinnustarfsemi) er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsetningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup lög nr 50/2000.

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað.

Ábyrgð á ekki við vörur sem notaðar er til persónulegra nota og umbúðir opnaðar og því ekki hægt að skila þeim.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits tækis eða notkunar á rekstrarvörum þ.e.a.s. hún nær ekki til tækja sem eðlilegt þykir að endist skemur en 2 ár. En almennur kvörtunarfrestur er 2 ár. Ábyrgð fellur úr gildi ef tækið hefur verið opnað eða átt hefur verið við það án yfirumsjónar/samþykkis seljanda þrátt fyrir að þar hafi verið að verki verkstæði og/eða viðurkenndur aðili. Ábyrgðin fellur einnig niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar.

Í sumum tilfellum eru einstakar vörur eða vörumerki með lengri ábyrgðartíma. Í þeim tilfellum sem það á við er slíkt tekið fram.

Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í viðgerðarkostnaði, gefa afslætti, skipta út vöru o.s.frv. eftir að ábyrgðartíma lýkur.
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, þó innan eðlilegra tímamarka. Ef að til úrlausnar ábyrgðar kemur, er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.

 1. Persónuvernd

Farið er með allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur sem algjört trúnaðarmál og þær aðeins nýttar í þeim tilgangi að klára viðskiptafærslu.
Kaupanda gefst hins vegar kostur á að fá send tilboð í tölvupósti og mun seljandi þá aðeins nota þær upplýsingar sem til þess þarf s.s. póstfang og aðrar upplýsinga til þess.

Skilmálar BoxBox ehf um notkun á vafrakökum.

 1. Eignarréttur

Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.
Reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist.

 1. Úrlausn vafamála

Ávallt skal reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera málið undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa sem hýst er af Neytendastofu. Sem síðasta úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í lögsagnarumdæmi seljanda.

 1. Þjónusta og upplýsingar

Til að fá upplýsingar og eða þjónustu varðandi núverandi  og eða tilvonandi kaup á vöru og eða þjónustu er bent á að hafa samband við viðeigandi netverslun í gegnum hafðu samband síðu og er bent á ef málið varðar upplýsingar á kaupum að hafa allar upplýsingar eins og vörunúmer, pöntunarnúmer og tengd atriði.